Делата по брак from Plamen G. Pankow's blog

Бракът е чудесно нещо. Но ако сте имигрант, който е извън статут и обмисля да се ожени за американската гражданка или гражданин на мечтите си, положението ви може съвсем малко да се е усложнило под управлението на Тръмп.kearns
ДЕЛАТА ПО БРАК: Без значение колко се обичате, колко сте готови да да заживеете заедно с намерението да градите съвместен живот, когато сте сключили брак, признат под съответната юрисдикция, съветът е винаги старателно да документирате своя имиграционен случай. Мнозина не са съгласни. Много от тях – ваши „приятели" или така наречените „помощници" в имигрантските общности, често съветват просто да се прави „достатъчно", защото, в края на краищата, не е толкова трудно, нали? Винаги „знаят случай, когато някой просто се появил с шофьорската си книжка и свидетелството за брак, и е получил зелената карта". Защо да плащате на адвокат? Разбира се. Точно така е станало.
Всеки случай е различен; важното е да се забележат проблемите. Проблеми винаги има. Как да ги разпознаете? Имате само един случай. Потърсете някой, който е имал много такива случаи, за да разпознае проблемите.
Точно заради тези евентуални проблеми е препоръчително внимателно документиране на случая, без значение колко чудесен е бракът ви. Как да стане това? Освен всички форми, изцяло и вярно попълнени, включително клетвената декларация за издръжка, има основно два други вида документи: Първо, оригиналните заверени документи, със заверени преводи, ако са на чужд език, удостоверяващи всички факти, изложени в апликацията. Това включва всички бракове, разводи, раждания. Щом сте родени, необходим ви е акт за раждане. Само шофьорска книжка няма да е достатъчна. На второ място са останалите „доказателства" за брака. Това са всякакви видове документи и снимки, и клетвени декларации, доказващи, че страните са женени и живеят заедно. Не може да сте ергени в страницата си на фейсбук. Не забравяйте да обновите своя профил. И така нататък.
Нека поговорим за Петицията за роднина-чужденец (формата I-130), основната от няколкото форми, необходими в пакета за делото по брак. Визовата молба I-130, или „Петицията за роднина-чужденец", е една от най-често обработваните от Службата за гражданство и имиграция в САЩ (USCIS) форми. Използвайки тази форма, американският гражданин или постоянно пребиваващ може да подаде за документиране на семейна връзка с негражданин и да посочи намерението си да помогне на този човек да имигрира в Съединените щати или да остане тук легално. В повечето (но не всички) случаи, одобрението на молбата I-130 от имиграционните служби (USCIS) е предпоставка за имигранта да подаде молбата за зелена карта (законно постоянно пребиваване), било в страната - с формата I-485, или за обработка в съответния консулски отдел чрез Националния визов център (NVC) .
НОВАТА ПЕТИЦИЯ ЗА РОДНИНА-ЧУЖДЕНЕЦ I-130 СЕГА Е 12 СТРАНИЦИ: Имиграционните служби (USCIS) наскоро обновиха много от формите си и сега искат много повече информация върху тези форми. През декември USCIS вдигна и всичките си такси за подаване на документите. Отгоре на това петицията I-130, която използвате за семейни връзки, от две страници отиде на 12. И ако вие, граждани на САЩ, подавате за вашия съпруг или съпруга, сега има допълнителен формуляр за подаване и подготовка, I-130А - Петиция за съпруг-чужденец, който се състои от още шест страници. Започвайки от 28 април 2017, имиграционните служби ще приемат само това значително разширено от 27 февруари 2017 издание на I-130, и ще изисква новата I-130А във всички случаи по брак.
Какво е новото в I-130 и I-130А? Какво съдържа новата форма? Новата I-130 пита за адреса и работната история на вносителя за последните пет години; информация за родителите; за настоящите и бивши съпрузи; както и удостоверяваща самоличността информация като етническа принадлежност, раса, височина, тегло, цвят на очите и цвета на косата. I-130А събира основна информация по досието на облагодетелстваното лице – съпруг/а, за когото е подадена молбата, като адрес и история на заетостта за последните пет години, последния физически адрес извън Съединените щати, както и информация за неговите или нейните родители. В допълнение, формата завършва с нови декларации и заверки, които се дават под клетва не само от вносителя, но и от всеки преводач или подготвил петицията.
Новата I-130 сега иска много от същата информация, която беше във формата за биографична информация G-325А, (доста обширна и подробна), както и информация за всеки подготвител или преводач, който сте ползвали, заедно с подписаната им клетвена декларация. Всичките тези информационни данни се събират от федералното правителство и влизат в правителствените бази данни. Цялата тази информация е подписана и истинността й е заверена под клетва, подлежаща на наказание и преследване по силата на федералния закон за лъжесвидетелстване.
Това е Америка. Не забравяйте как стигнаха до Ал Капоне. Ако не могат да ви хванат за действително престъпление, ще ви хванат за укриване на данъци или лъжесвидетелстване. Лъжесвидетелстването в имиграционен формуляр е имиграционна измама, доживотна забрана за всякакъв вид виза или имиграционна полза, а това е престъпление, което може да бъде, макар и рядко да се е случвало, санкционирано от закона. Е, тези времена могат да се променят.
Защо петицията за случаите по брак (без да броим I-485), сега е 18 страници, когато преди това беше две страници? Това е очевидно упражнение по събиране на данни, а цялата тази допълнителната информация ще бъде предоставена с клетвена атестация под наказателна отговорност. Заедно с последните изявления на Главния прокурор Джеф Сешънс да разследва и преследва съдебно измамите по случаите с брак като углавни престъпления с наказателни дела, ние виждаме каква е целта. Целта е - по думите на Сешънс, „прилагането на закона."
ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ НОВАТА ФОРМА: С новите преправени и разширени имиграционни форми, най-вече I-130 / 130А, се присъединяваме към възраженията на имиграционните специалисти и адвокати в цялата страна срещу събирането на лични данни от страна на имиграционните служби, които не изглеждат необходими за вземане на решенията по този вид случаи.
Всъщност, освен ако облагодетелстваното лице не е в съдебна процедура по отстраняване, е налице презумпция за валидност на брака - така че всичко, от което би трябвало да се нуждаете, е шофьорската ви книжка, брачното свидетелство и устната ви клетвена декларация, че сте сключили брак в церемония, законна под съответната юрисдикция на мястото, където е сключен бракът, че по време на сключване на брака сте възнамерявали да живеете заедно и да градите съвместен живот, и че тогава, както и сега, живеете заедно. Всичко друго, направено под знака на разкриването на измами, всъщност нарушава основните законови изисквания.
Възразяваме срещу изискванията за данни и информация, която не е пряко свързана с определяне на допустимостта за търсената имиграционна полза. Възразяваме и срещу продължителните и повтарящи се удостоверения и потвърждения, които може да не са от значение и да се изискват за даден случай, но могат да служат единствено за идентификация и да представляват риск за тези, които помагат при подготовката на имиграционните молби.
С предлагане на ревизирания формуляр I-130 и новия формуляр I-130А, изглежда USCIS планира да премахне използването на формуляра за биографичен информация ,G-325А. Добавянето на едната страница на формата G-325А беше изискване за пакета от форми, подаван заедно с петицията за роднина-чужденец, основана на брачна връзка. Дори и тази форма G-325A предупреждава, че "сериозни наказания са предвидени от закона за съзнателно и умишлено фалшифициране или укриване на съществен факт." Подобен език има във всички тези форми и техните инструкции.
ЩЕ СТАНЕ ОЩЕ ПО-СКЪПО: Драматично се повишиха таксите на имиграционните служби (USCIS). Предложените промени сега означават, че двете страници на I-130 се разширяват до дванайсет. Увеличаването на дължината и сложността на формата добавя значително време за подготовка, което може да доведе само до увеличаване на разходите и таксите за кандидатите, както е и гаранция за повишен контрол върху точността и последователността на изложените във тези формуляри факти, особено в случаите с брак. Успех, ако решите да се справяте сами без опитно око по дадения случай.

 

 

 W. Kearns


Disclaimer:
The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.
© Copyright John W. Kearns

Тази статия ще ви предложи средствата да се захванете с нещо, което смущава повечето хора и за което никой не желае да говори, но което е изключително важна задача с морална отговорност към цялото семейство: планиране на наследството.

Днес медицинската наука е увеличила продължителността на човешкия живот така, че човек може да очаква да прекара дълго време преди смъртта си в състояние на физическа или умствена неспособност. Рядко някой просто „пада и умира“ без продължителна болест или период на неспособност, които постепенно намаляват голяма част от евентуалното наследство. Всеки един от нас би могъл да се намери един ден в такова положение, затова задължението ни не е само към самите нас, не само към съпрузите или поколението след нас, но и към възрастните около нас, които обичаме и на които можем да помогнем да се ангажират в този процес на предварително планиране. Фокусът на професионалистите, занимаващи се с планиране на имуществото и наследството - адвокати, счетоводители, застрахователи и т.н., е насочен към подсигуряването на грижите за вас и лечението ви, когато сте все още технически живи, но физически или умствено неспособни.

С големия напредък на модерната медицина за непременното продължаване на живота - понякога против цената или желанието на така наречения „пациент“, и с наличието на затстраховка вече за всички, тази тема все повече се налага като дискусионна и противоречива: дали има момент, когато науката трябва да спре да върши всичко възможно да поддържа автоматично, без мисъл и разсъждение, съществуването на тялото в болничното легло само защото това е възможно, когато у човека не е останала реална надежда за качествен или пълен със смисъл и достойнство живот?

„(На този свят) нищо не е сигурно освен смъртта и данъците“ – Бенджамин Франклин. Всички ще се изправим пред неизбежното. Дължим на зависещите от нас финансово и морално да направим прехода по-поносим за тях. Докато сме способни, трябва да се заемем с планирането и подреждането на аферите си така, че най-близките ни – жената, децата, верният приятел, адвокатът – да знаят паролата към сметките ни, списъка на другите ни авоари, как да се свържат с останалите ни роднини и приятели. Човек трябва да помисли за подсигуряването на съкрушената вдовица и зависимите деца чрез някаква застраховка, както и за конкретни разпореждания за разпределението на собствеността така, че данъците да са сведени до минимум.

Основните документи, които всеки би трябвало да има: завещание, учредено приживе попечителство, пълномощно за адвоката, застраховка живот, както и здравна застраховка, така че семейството ви да не банкрутира, докато поддържа живота ви, ако нещо ви се случи. За последното също има вид застраховка, която може да си направите предварително, за да може в случk


Share:
Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Post

By Plamen G. Pankow
Added Apr 22 '17

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives